Posts tagged: kata kata bijak islam

Mar 05 2011

Kata-Kata Hikmah & Bijak Islam

Kata Kata Hikmah

Kata Kata Hikmah

Keutamaan Ta’at Kepada Allah

Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. Ad-Dailami dan Al Qodho’i)

Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As:

Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar).” (HR.Ad-Dailami_

Semua umatku masuk surga kecuali Read more »

Alibi3col theme by Themocracy