Search: kata-kata-hikmah

Mar 05 2011

Kata-Kata Hikmah & Bijak Islam

Keutamaan Ta’at Kepada Allah Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. Ad-Dailami dan Al Qodho’i) Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As: “Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar).” (HR.Ad-Dailami_ […]

Alibi3col theme by Themocracy