Mar 05 2011

Kata-Kata Hikmah & Bijak Islam

Kata Kata Hikmah

Kata Kata Hikmah

Keutamaan Ta’at Kepada Allah

Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. Ad-Dailami dan Al Qodho’i)

Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As:

Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar).” (HR.Ad-Dailami_

Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Mendengan sabda tersebut para sahabat bertanya, “Siapa orang yang menolah itu, ya Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab,

Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga.” (HR. Bukari)

Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Namun barangsiapa mengutamakan ketaantan kepada Allah, meskipun berakibat orang-oarng menadi marah kepadanya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh, kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. (HR. Aththusi)

Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. (HR. Bukhari)

Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. (Abu Ya’la)

Ketaatan hanya untuk perbuatan ma’ruf. (BR. Bukhari)

Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). (HR. Ahmad dan Al Hakim)

Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Kamu kutuk mereka dan mereka mngutukmu. Para sahabat bertanya,

Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?” Nabi SAW menjawab, “Jangan, selama mereka mendirikan shalat. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka.” (HR. Muslim)

Artikel Lainnya:

One Response to “Kata-Kata Hikmah & Bijak Islam”

  1. tanto says:

    kata-kata mutiara membuat kita tambah bijaksana dalam hidup ini.

Leave a Reply

Alibi3col theme by Themocracy